صفحه اصلی   فرم ثبت نام   تماس با ما     English
مقالات پذيرفته شده

  مقالات سخنراني 

 

ردیف

عنوان مقاله

ارائه دهنده

افیلیشن

1

فاکتورهای تاثیر گذار و نقش جراح در میزان LA50 ، طرح تحقیقاتی اجرا شده در بیمارستان مطهری

دکتر محمد جواد فاطمی

فوق تخصص جراحی پلاستیک دانشگاه علوم پزشکی ایران

2

Gasoline misuse as fire accelerant: A fatal but preventable cause of burn injury in Tehran, Iran

Dr Mostafa Dahmardehei

Burns Research Center, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

3

Epidemiology of facial burn injury in children: 3 years retrospective study in shiraz

Dr Abdolkhalegh Keshavarzi

Burn and Wound Healing Research Center, Plastic and Reconstructive Surgery Ward, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

4

Suicide by self-immolation in southern Iran: an epidemiological study

Dr Ali Akbar Mohammadi